Αρχική ΣελίδαΔημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ή/και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.).

Όσοι υποψήφιοι κατέθεσαν Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 στο 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ή/και είναι τελειόφοιτοί μας και ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.), να προσέλθουν στο σχολείο μας,  από την Τρίτη 25 Ιουνίου έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου και ώρα 08:30 μέχρι 14:00, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα με πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που εξετάστηκαν φέτος, πρέπει να μας επιδεικνύουν το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο.

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ για το 10% των θέσεων, πρέπει να μας επιδεικνύουν το δελτίο εξεταζομένου, την αστυνομική ταυτότητα/ διαβατήριο και τη Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2022 ή 2023.


Αποτελέσματα Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2024

Ειδική Εξεταστική Ιουνίου 2024

e-εγγραφές 2024-2025

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ

Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑΛ