Αρχική Σελίδα


Εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

Ελέγξτε τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr (επιλογή «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet)).

Οι γονείς ή/και κηδεμόνες των μαθητών όλων των τάξεων που τοποθετήθηκαν στο 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, να προσέλθουν στο σχολείο μας, την Τρίτη 16/07/2024 και ώρα από τις 08:30 μέχρι 13:30, για την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. 

Δικαιολογητικά και Αναγκαία Έντυπα Εγγραφής Μαθητή/τριας .


Hλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ή/και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.).

Από την Τρίτη 9-7-2024 μέχρι και την Πέμπτη 18-7-2024 και ώρα 24:00, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις δημόσιες ΣΑΕΚ, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους στην https://michanografiko.it.minedu.gov.gr.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποκτήσει κωδικό ασφαλείας ή θέλουν να αναιρέσουν οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο ή θέλουν να βοηθηθούν στη συμπλήρωσή του, έχουν τη δυνατότητα να περάσουν από το σχολείο την Παρασκευή 12/7/2024 ή την Τρίτη 16/7/2024 ή την Πέμπτη 18/7/2024 και ώρα 08:30 μέχρι 13:30.

Για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας:

  • Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που εξετάστηκαν φέτος, πρέπει να μας επιδεικνύουν το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο.
  • Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ για το 10% των θέσεων, πρέπει να μας επιδεικνύουν το δελτίο εξεταζομένου, την αστυνομική ταυτότητα/ διαβατήριο και τη Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2022 ή 2023.

Σχετική εγκύκλιος: Φ251/ 76774 /Α5/8-7-2024 του ΥΠΑΙΘΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α΄& Β


Βαθμολογίες Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Αποτελέσματα Ειδικής Εξεταστικής Ιουνίου 2024

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ

Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑΛ