Αρχική Σελίδα


Μαθητές ανά τμήμα που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση)

Πρόγραμμα Προαγωγικών/Απολυτήριων Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2024

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

e-εγγραφές 2024-2025

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ

Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑΛ