Υπαλλήλων Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να :

  • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
  • Καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος της υποδοχής.
  • Χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής.
  • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
  • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
  • Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα: «Τήρηση Λογαριασμών Πελατών».
Εργασία μαθητών της ειδικότηρας