Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

  • Παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας (σωματική καθαριότητα και σωστή διατροφή του, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή του).
  • Το απασχολεί σύμφωνα με το παιδαγωγικό πρόγραμμα της Μονάδας Φροντίδας και Διαπαιδαγώγησης (βρεφονηπιακοί σταθμοί).
  • Μεριμνά για την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.