Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

 • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων του νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντιμετώπιση ατυχημάτων και περιστατικών σε αθλητικούς χώρους.
 • Γνωρίζει κανόνες συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους ασθενείς.
 • Γνωρίζει τους εργασιακούς κανόνες και συμβάλλει στην οργάνωση της εργασίας.
 • Γνωρίζει τις τεχνικές αποκατάστασης εγκεφαλικής παράλυσης.
 • Συμβάλλει στην εκτέλεση αποκατάστασης ρευματολογικών, καρδιοαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων.
 • Συμβάλλει και καθοδηγεί μη ειδικούς για την ορθή μεταφορά ασθενών με προβλήματα αποκατάστασης.

Ο βοηθός Φυσικοθεραπευτή μπορεί να εργασθεί ως παραγωγικό στέλεχος σε:

 • Φυσιοθεραπευτήρια
 • Ιδρύματα και κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης Α.Μ.Ε.Α.
 • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Νοσοκομεία
 • Κλινικές
 • Γυμναστήρια
 • Αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και αθλημάτων.