Μαθητεία

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ενημερώνονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι μαθητευόμενοι να προσέλθουν στο 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το χρονικό διάστημα από 01/11/2023 έως 03/11/2023 και ώρες 09:00-13:00 προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους. (Καταθέτουν Αίτηση εγγραφής και Υπεύθυνη δήλωση που λαμβάνουν από το σχολείο).

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύναται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑΛ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπόψη μόνο σε περίπτωση υπαναχώρηση εγγραφής από επιτυχόντες.


 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ