Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευση του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.α.)
 • να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
 • να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων
 • να παρακολουθεί και να επεμβαίνει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμμή παραγωγής εργοστασίου)
 • να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα
 • να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωικών προϊόντων ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους
 • να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των φυτικών προϊοντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής τους
 • να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής
 • να ελέγχει σε στοιχειώδες επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία
 • να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή
 • να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται τα βασικά γεωργικά προϊόντα
 • να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους
 • να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων
 • να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
 • να γνωρίζει να συναλλάσσεται
 • να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας

Ο βοηθός τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων μπορεί να εργαστεί:

στο δημόσιο τομέα, σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις τροφίμων, αποθήκες συντήρησης και μαζικής διακίνησης τροφίμων, ως ελεύθερος επαγγελματίας, με μελέτες εγκατάστασης, οργάνωσης, λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών τροφίμων και ως υπεύθυνος σε φοιτητικές, μαθητικές εστίες, ξενοδοχεία, οικοτροφεία, κατασκηνώσεις κ.λπ.

Οι προοπτικές του επαγγέλματος διαγράφονται θετικές, γεγονός που οφείλεται στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, στην αύξηση των καταναλωτικών αναγκών του κοινού, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ποτών και τροφίμων αλλά και στους αυστηρότερους κανονισμούς και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.