Κατηγορία: Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

mnaeLogo

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. 2022-2023

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, έγινε στο σχολείο μας η εκδήλωση της διάχυσης αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης στο έργο “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”, με τίτλο «Δημιουργία Τοπικού Δικτύου Η/Υ (LAN) για τις Ανάγκες...

mnaeLogo

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. 2018-2019

“Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ” του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020’’, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ” ως διαχειριστής του έργου 2018ΣΕ34510004 6317,...