Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • να γνωρίζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.
 • να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
 • να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης.
 • να εκτελεί φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.
 • να γνωρίζει τις καλλιεργητικές φροντίδες στις ανθοκηπευτικές  καλλιέργειες.
 • να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου.
 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.
 • να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.
 • να χειρίζεται μηχανήματα και εργαλεία.
 • να χειρίζεται τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης φυτοτεχνικών έργων.

Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 3 στην ειδικότητα του Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.
Α. Στο Δημόσιο Τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. μπορεί να εργαστεί:

 • σε όλες τις περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας στην υπηρεσία διαχείρισης φυσικών πόρων, περιβάλλοντος και πρασίνου
 • σε δημόσια και δημοτικά φυτώρια καλλωπιστικών φυτών
  σε υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων

Β. Στον Ιδιωτικό Τομέα έχει τη δυνατότητα:

 • να λειτουργήσει σύγχρονη επιχείρηση παραγωγής και διακίνησης καλλωπιστικών φυτών
 • να εκτελεί εργασίες σε ιδιωτικά φυτώρια και να εφαρμόζει ειδικές τεχνικές μεθόδους και χειρισμούς φύτευσης.