Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

Α) ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:Τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές,
Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών κλπ)
Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής, καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Β) ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία καθώς και εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.