Βοηθός Νοσηλευτή

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

  • Ετοιμάζει και χορηγεί εργαλεία για μία χειρουργική επέμβαση και απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου.
  • αναλαμβάνει τη φροντίδα του ασθενή.
  • προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος, κάνει ενέσεις και χορηγεί φάρμακα, εφαρμόζει τεχνικές πρόληψης κατακλίσεων και ατομικής καθαριότητας.
  • συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας ασθενών στο σπίτι ή σε κέντρο υγείας.
  • πραγματοποιεί μετρήσεις (πίεσης, σακχάρου κ.α.).
  • προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να επέμβει ο γιατρός.