Κατηγορία: etwinning

eTwinning Logo

eTwinning Quality Label

Απονεμήθηκε στο σχολείο μας η ετικέτα Ποιότητας για το πρόγραμμα eTwinning, “European Art and Culture”, που εκπονήθηκε την σχολική χρονιά 2014-2015 από τους καθηγητές μας κ. Γεώργιο Καραβασίλη και κα Νικολέτα – Πώλα Σαμανίδου.