Διδακτικές Επισκέψεις της 11/01/2024

Το σχολείο μας, στις 11/01/2024, πραγματοποίησε διδακτικές επισκέψεις. Συγκεκριμένα η

Α’ ΕΠΑΛ , στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Β’ ΕΠΑΛ, στον Γαλλικό τομέα (Γαλλικό Μουσείο), στον Σέρβικο τομέα, στον Αγγλικό τομέα και στον Ρώσικο τομέα του Συμμαχικού Νεκροταφείου του Ζέιτενλικ.

Γ’ ΕΠΑΛ, στο Πολεμικό Μουσείο.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…