Προετοιμασία για τις e-εγγραφές 2024-2025

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της προετοιμασίας για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-eggrafes για το σχολικό έτος 2024-2025, την Τετάρτη 10/4/2024 διανεμήθηκαν στους/στις μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας Υπεύθυνες Δηλώσεις σε έντυπη μορφή, οι οποίες πρέπει να επιστραφούν στο σχολείο μέχρι τις 22/4/2024 με γνήσιο της υπογραφής μέσω ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς. 

Ο ηλεκτρονικός δεσμός για την ηλεκτρονική προετοιμασία των Υ.Δ. μέσω Gov.gr είναι: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses  .

Σε περίπτωση που επιθυμείτε οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να επιστραφούν ηλεκτρονικά στο σχολείο, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ηλεκτρονικά το περιεχόμενό τους από τους παρακάτω ηλεκτρονικούς δεσμούς:

Υ.Δ.  Κηδεμόνα

https://2epal-stavroup-new.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2024/04/e-eggefes_A.pdf

Υ.Δ.   Συναίνεση Ετέρου  Κηδεμόνα

https://2epal-stavroup-new.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2024/04/e-eggefes_B.pdf

και να τις στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας ( mail@2epal-stavroup.thess.sch.gr  ), με θέμα: “ΥΔ e-εγγραφές Επίθετο Τμήμα”, προσδιορίζοντας εκεί το επίθετο και το φετινό τμήμα του/της μαθητή/τριας, π.χ. θέμα: “ΥΔ e-εγγραφές Παπαδόπουλος ΒΥΓ2” (τμήμα Γενικής Παιδείας για την Α’ Τάξη και Τομέα για την Β’ Τάξη).

Το σχετικό υλικό έχει ήδη αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας ( http://www.2epal.gr ) και συγκεκριμένα στην επιλογή “Νέα-Ανακοινώσεις”  ( https://2epal-stavroup-new.thess.sch.gr/?page_id=6  ) του “Αρχικού Μενού” .

Παρακαλούμε να είστε συνεπείς στην καταληκτική ημερομηνία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία.